Niezalogowany

SedArte v. 0.4


Regulamin

 

1. Aplikacja może być wykorzystywana wyłącznie do testów;

2. Osoby testujące zobowiązują się nieudostępniać adresu pod jakim została zamieszczona aplikacja.

3. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać treści (tekstów, grafik, skanów, fotografii itp.), co do których nie posiada praw, zezwoleń umożliwiajacych publikację w Internecie.